Civil butikskontroll
Butikskontroller utförs av civila väktare som handplockats och vidareutbildats inom området butikskontroll. Den civile väktaren smälter lätt in bland butikens kunder och kan på så sätt spana ostört på potentiella snattare.

Det är butikskontrollantens uppgift att gripa, skriva anmälan och sköta den löpande kontakten med polismyndigheten. En butikskontrollant bidrar till högre säkerhet i butiken och ökad trivsel bland personalen.

Butikskontroll har en starkt förebyggande effekt och kan i många fall också användas som indikation på hur omfattande det totala svinnet är i butiken.

Relaterade branscher:

Butik och handel

butikskontroll