Säkerhetsbil med support

Säkerhetssupport med säkerhetsbil riktar sig till butikskedjor med flera butiker i ett geografiskt område. Upplägget liknar i stort det för bevakningsring, den stora skillnaden är att butikerna oftast ligger utspridda över flera stadsdelar. Säkerhetsbilen ambulerar runt bland kedjans butiker och utför bevakning. Arbetsuppgifterna kan variera från att bistå personal i samband med snatteri, förebyggande säkerhetsrond, systematiskt brandskydd eller stöttning vid stängning.

Säkerhetssupporten fungerar som personalens förlängda arm i det dagliga säkerhetsarbetet. Personalen kan nå säkerhetssupporten via direktnummer för att få hjälp eller svar på säkerhetsrelaterade frågor. I tjänsten finns även möjlighet till krisberedskap vid rån eller hot mot butik och personal.

Säkerhetsbil kan bemannas med en eller flera väktare i uniform eller civilt beroende på behov. I vissa områden kan supporten verka med stöd av ordningsvaktsförordnade.

Relaterade branscher:

Butik och handel

skerhetsbil