Bevakningsring

Bevakningsring är ett effektivt sätt att skapa ökad säkerhet och trygghet i områden med flera olika typer av butiker. Upplägget liknar i stort bevakning med centrum- eller butiksvärd, den stora skillnaden är att butikerna oftast ligger utspridda över ett större geografiskt område. Butikerna behöver inte vara samordnade för att kunna delta i bevakningsringen utan varje enskild butik tecknar separat avtal.

I en bevakningsring delar flera beställare på samma bevakning vilket gör tjänsten mycket kostnadseffektiv.

Bevakningsringen kan bemannas med en eller flera väktare, uniformerade eller civila beroende på behov. I vissa områden kan bevakningsringen verka med stöd av ordningsvaktsförordnade.

Relaterade branscher:

Butik och handel

bevakningsring