Åtgärdsjour

Akuta skador kan uppstå när som helst på dygnet. Cubsecs åtgärdsjour är tillgänglig dygnet runt och kan hjälpa till med enklare fel på VVS, el och ventilation.

Vår åtgärdsväktare har grundläggande utbildning i fastighetsskötsel och spetskompetens inom en rad olika områden.

Det är åtgärdsväktarens uppgift att skyddstäcka krossade rutor och provisoriskt laga andra akuta skador
.

Relaterade branscher:

Bygg och anläggning
Kontor och industri
Fastighetsförvaltning
Bostadsrättsföreningar
Butik och handel
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Kollektivtrafik
Sjöfart
Luftfart
Logistik och distribution
Hotell och turism
Evenemang

tgrdsjour