Larmutryckning

Vid larm dirigeras närmaste utryckningsbil till platsen. Väl på plats kontrollerar väktaren vad som utlöst larmet och genomsöker lokalerna.

Väktaren står i ständig kontakt med larmcentralen, som snabbt kan dirigera polis eller räddningstjänst till platsen.

Eventuella skador kan vanligtvis åtgärdas direkt av utryckningsväktaren. Vid större skador finns en extra utrustad åtgärdsbil att tillgå.

Relaterade branscher:

Bygg och anläggning
Kontor och industri
Fastighetsförvaltning
Butik och handel
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Kollektivtrafik
Sjöfart
Luftfart
Logistik och distribution
Hotell och turism
Evenemang

larmutryckning