Kameraövervakning

Cubsec erbjuder mottagning av bilder från system för kamera-övervakning till godkänd larmcentral. Bilderna som tas emot används för att utföra rondering på distans och verifiering vid olika typer av larm.

Larmoperatören kan från larmcentralen följa händelse-utvecklingen på sin skärmen och vidta åtgärder enligt upprättat kundunderlag. Eventuella kontaktpersoner kontaktas. Larmcentralen står i direkt kontakt med väktare, polis och räddningstjänst.

Oavsett om du har ett befintligt kamerasystem idag eller är i behov av nyinstallation kan vi hjälpa dig. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi högkvalitativa säkerhetslösningar för flera olika applikationer.

Relaterade branscher:

Bygg och anläggning
Kontor och industri
Fastighetsförvaltning
Bostadsrättsföreningar
Butik och handel
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Kollektivtrafik
Sjöfart
Luftfart
Logistik och distribution
Hotell och turism

kameravervakning