Personlarm

Cubsec erbjuder en rad olika personlarm för personer som arbetar ensamma eller i riskfyllda miljöer. Vi har lång erfarenhet av olika fabrikat inte minst från egna fältstudier, därav vet vi att i en nödsituation får inget gå fel.

Vi erbjuder vi flera olika lättanvända larmenheter med hög tillgänglighet. Enheterna finns för uthyrning på lång och kort tid med larmuppkoppling till godkänd larmcentral. För kunder som omfattas av vårt personskyddsprogram erbjuder vi omedelbar assistans via vår personskyddsjour.

När larmet utlöst kan larmoperatören följa händelseutvecklingen på skärmen och vidta åtgärder enligt upprättat kundunderlag, eventuella kontaktpersoner kontaktas. Larmcentralen står i direkt kontakt med väktare, polis och rädningstjänst.

Om larmet utlöst av misstag kan larmet återkallas av kontaktperson med giltig behörighetskod. Om utryckning med väktare valts som åtgärd beordras närmsta väktarfordon till platsen. Väl på plats utför väktaren de åtgärder som valts.

Larmcentralstjänster som Cubsec förmedlar tillhandahålls i samarbete med Rapid Larmcentral AB.

Relaterade branscher:

Fastighetsförvaltning
Butik och handel
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Kollektivtrafik
Sjöfart
Luftfart
Logistik och distribution
Hotell och turism
personskyddsväktare