Företagslarm

Cubsec erbjuder larmmottagning med övervakning via godkänd larmcentral för företag och andra organisationer. Vi hanterar alla vanligt förekommande fabrikat på marknaden. Vi erbjuder flera olika förmånliga abonnemang med eller utan fri larmutryckning.

Oavsett om du har ett befintligt larmsystem idag eller är i behov av nyinstallation kan vi hjälpa dig. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi högkvalitativa säkerhetslösningar för arbetsplatser.

När larmet utlöst kan larmoperatören följa händelseutvecklingen och vidta åtgärder enligt upprättat kundunderlag, eventuella kontaktpersoner kontaktas.

Om larmet utlösts av misstag kan larmet återkallas av kontaktperson med giltig behörighetskod. Om utryckning med väktare valts som åtgärd beordras närmsta väktarfordon till platsen. Väl på plats utför väktaren de åtgärder som valts.

Larmcentralstjänster som Cubsec förmedlar tillhandahålls i samarbete med Rapid Larmcentral AB.


Relaterade branscher:

Bygg och anläggning

Kontor och industri
Fastighetsförvaltning
Butik och handel
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Kollektivtrafik
Sjöfart
Luftfart
Logistik och distribution
Hotell och turism

tgrdsjour