Störningsjour

Cubsec störningsjour ger de boende möjlighet att på ett effektivt sätt komma till rätta med allvarliga störningar.

Störningsjouren är tillgänglig hela dygnet och har till uppgift att dokumentera när boende uppenbart bryter mot trivselregler, eller avvisa personer som obehörigen vistas i fastigheten.

Störda grannar kan på detta sätt få hjälp med att avstyra störande aktiviteter samtidigt som störningen dokumenteras för vidare åtgärder.

Relaterade branscher:

Bostadsrättsföreningar

storningsjour