Cubsec i samhället

HBTQ-Festivalen
Cubsec har varit partner och sponsor till West pride (fd. HBTQ-Festivalen) som hålls i årligen Göteborg 2009-2012. Festivalens riktar sig till alla oavsett etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, funktionalitet och religiös åskådning.

EXPO
Engagemang och mångfald är ledord för oss på Cubsec Bevakning. Cubsec har därför valt att skänka pengar till stiftelsen Expo. Expo är en opolitisk stiftelse som arbetar för att skapa ett samhälle av respekt och tolerans för de mänskliga rättigheterna samt att motverka rasism.

Kulturkalaset
Cubsec är en långsiktig partner till Göteborgs Kulturkalas. Målsättningen är att medverka till en levande stad där olika generationer och kulturer möts. 
Läs mer:
www.goteborg.com/kulturkalaset F1

GKSS
Göteborgs Kungliga Segelsällskap är en av Sveriges största idrottsföreningar med 4200 medlemmar. Cubsec är partner till GKSS sedan fyra år tillbaka.
Läs mer:
www.gkss.se F1

SSRS
Svenska Sjöräddningssällskapet som gör en stor insats för alla som vistas på sjön, vilket vi vill stötta genom att fritt bevaka deras huvudkontor i Långedrag.
Läs mer:
www.ssrs.se F1