TeknikpartnerIPS Alarm 
Cubsec samarbetar med IPS Alarm vid installation av larmsystem, kameraövervakning och passersystem. IPS Alarm är certifierade upp till larmklass 4. Tillsammans skapar vi en helhetslösning med teknik, larmcentral och åtgärd. 
Läs mer på:
www.ipsalarm.se F1
1:a pris i Cubsec Preferred Partner Award 2010, 2011, 2012

Monitor Larm
Cubsec samarbetar med Monitor Larm vid installation av larmsystem, kameraövervakning och passersystem. Tillsammans skapar vi en helhetslösning med teknik, larmcentral och åtgärd.

Läs mer på: www.monitor-larm.se F1 
2:a pris i Cubsec Preferred Partner Award 2010

 

Trust Security
Cubsec samarbetar med Trust Security vid installation av larmsystem, kameraövervakning och passersystem. Trust Security motto är - Kvalitet före kvantitet. Tillsammans skapar vi en helhetslösning med teknik, larmcentral och åtgärd. 
Läs mer på:
www.trustsecurity.se F1

Hederspris i Cubsec Preferred Partner Award 2010

Sesam Lås & Larm
Cubsec samarbetar med Sesam Lås & Larm vid installation av säkerhetsteknik, lås, utrymning och förvaring. Tillsammans skapar vi en helhetslösning med teknik och fysiskt inbrottsskydd. 
Läs mer på: www.sesamlas.se F1

Inter Alarm
Cubsec samarbetar med Inter Alarm vid installation av larmsystem, kameraövervakning och passersystem. Tillsammans skapar vi en helhetslösning med teknik, larmcentral och åtgärd.
Läs mer på:
www.interalarm.se F1 

 

SafeTeam
Cubsec samarbetar med SafeTeam som är en systemleverantör av säkerhet. Tillsammans erbjuder vi tekniska säkerhetslösningar och tillhörande installations- och servicetjänster.
Läs mer på: www.safeteam.se F1