Rondbevakning

Ronderande bevakning är i många fall den mest flexibla säkerhetslösningen för ett bevakningsobjekt.

En rond kan innefatta en rad olika arbetsuppgifter som tillsammans bidrar till att höja säkerheten.

Exempel på uppgifter som väktaren utför under en rond kan vara att kontrollera dörrar, fönster, utrymningsvägar, kontorsmaskiner, frysar, kaffebryggare eller sköta flaggning.

En enklare form av rondbevakning kallas för områdesbevakning och bygger på att flera företag i samma område delar på bevakningsresursen.

Utgångspunkten för en områdesbevakning är att skapa trygg och säker närmiljö för kunden genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse.

Relaterade branscher:

Bygg och anläggning
Kontor och industri
Fastighetsförvaltning
Bostadsrättsföreningar
Butik och handel
Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Hälso- och sjukvård
Utbildning och skola
Kollektivtrafik
Sjöfart
Luftfart
Logistik och distribution
Hotell och turism
Evenemang

rondbevakning