Skyddsvakt

Vid anläggningar som klassats som särskilt viktiga för samhället kan bevakningen utföras av särskilt utbildade skyddsvakter.

Länsstyrelsen eller Försvarsmakten beslutar om en byggnad eller ett område skall klassas som skyddsobjekt. Exempel på sådana anläggningar kan vara flygplatser, hamnar, vatten- eller energiförsörjning.

Cubsec har lång erfarenhet av denna typ av bevakning och utför idag uppdrag på flera skyddsobjekt med avgörande betydelse för rikets säkerhet. Cubsec´s skyddsvakter har hög servicekänsla och ger ett representativt intryck.

Några av de former som bevakningen utförs med:

- Stationära skyddsvakter
- Rondering med skyddsvakt
- Larmutryckning med skyddsvakt
 
Inom ramen för Cubsec´s skyddsvaktverksamhet utförs även övriga säkerhetstjänster för högsäkerhetsobjekt med stöd i särskild lag eller förordning.

Relaterade branscher:

Myndighet och förvaltning
Infrastruktur och försvar
Sjöfart
Luftfart

skyddsvakt