Myndighet och förvaltning

Myndigheter, kommuner och förvaltningar har ofta ett stort behov av olika säkerhetslösningar för att skydda såväl egendom som medarbetare. Cubsec har stor erfarenhet av olika verksamheter inom den offentliga sektorn.

Cubsec skyddar byggnader, anläggningar och personer med både teknisk och fysisk bevakning. Vi sitter i receptionen i offentliga miljöer, upprätthåller allmänordning, rycker ut på larm, skyddar hotade personer, och skapar trygghet i stadsdelar för att nämna några av de tjänster anpassade för denna sektor.

Här följer ett urval av tjänster:

Rondbevakning
Objektsbevakning
Receptionist
Skyddsvakt
Ordningsvakt
Företagslarm
Kameraövervakning
Personlarm
Larmutryckning
Åtgärdsjour
Trygghetsvärdar
Personskydd
Riskanalys
SBA
Utbildning
skerhetskontroll_2